Aktuellt
Våra tjänster
Om företaget
Våra kunder

2005-06-03
Interna revisioner

Hos många klienter har de interna revisionerna fått årsintervall. Vid system som omfattar både miljö och kvalitet pågår då revisionen ca 1,5 dagar för att hinna med alla delar i båda standarder.

2005-06-03
ISO 14001:2004


Interna revisioner mot den nya standarden har utförts hos flera klienter. Det enda reella ändringsbehov som har identifierats handlar om beskrivningen av systemets omfattning.
Den uppdaterade miljöstandarden har även tillämpats utan problem vid uppföljande revisioner.

2005-06-03
ISO 9001:2000


Efter tolkningsändring hos externa certifieringsorgan har nu rutinerna för bedömning och värdering av leverantörer förenklats hos alla klienter.Aktuellt