Aktuellt
Våra tjänster
Om företaget
Våra kunder

Företaget har varit verksam sedan 1993 och vår första klient ISO 9002-certifierades samma år. Sedan 1995 drivs verksamheten i Aktiebolagsform och mer än 25 mindre företag har fått ett certifierat kvalitets- och/eller miljöledningssystem genom vårt stöd. Kvalitets- och miljöledningssystemen är integrerade och alla systemet innehåller en arbetsmiljödel.
Våra kunder är verksamma inom olika branscher och finns i olika delar av landet.
Vårt huvudkontor ligger på Lambarö utanför Hässelby i Stockholm Stad. Se startsidan !

I de flesta fall tar vi ett totalansvar för uppbyggnad och certifiering av ledningssystemet.
För många företag har vi efter certifieringen fortfarande ett kvalitets- och i vissa fall miljöledningsansvar som består av internrevisionsverksamhet och dokumentgranskning. I några fall har vi ett totalt kvalitets- och miljöledningsansvar.
Se vidare om våra tjänster.

Huvudverksammma för bolagets räkning är idag bolagets ägare ing. Ö.A. Neergaard. För större projekt kan vi disponera flera resurspersoner.

 Om Företaget
Öystein Neergaard